Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

ΙΕΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 'VITA EST MILITIA SUPER TERRAM' ('Η ζωή στη γη είναι ένας πόλεμος')
Πρωτεύει να κατανοήσουμε ότι το ον (αυτό που είναι) τελεί σε αντίθεση με το γίγνεσθαι (αυτό που μεταμορφώνεται), όπως το φως σε σκοτάδι, η γνώση σε άγνοια, η ζωή σε θάνατο, η δικαιοσύνη σε καταπίεση και βία, η αγάπη σε μίσος και έχθρα, η τάξη σε αταξία, και η αξία της τιμής και της πίστης σε δειλία και απιστία
. Αυτές οι αντιθέσεις αντικατοπτρίζουν τις ποιοτικές διαφορές ανάμεσα σε δύο μέτώπα που διαχρονικά αντιπαλεύουν το ένα το άλλο. Η Παράδοση και η Υπονόμευση. 'Απόρροια αυτού του δόγματος είναι ότι υπάρχει μία τάξη πραγμάτων και μία μεταφυσική αντίστοιχα· ότι υπάρχει μία θνητή φύση και μία αθάνατη φύση· το ανώτερο βασίλειο του 'είναι' και το υποδέστερο βασίλειο του 'γίνεσθαι'. Γενικά μιλώντας, υπάρχουν μία ορατή και υλική διάσταση και, μία πριν και πέραν από αυτήν, αόρατη και άυλη διάσταση, που είναι ο σκοπός, η προέλευση, η πρότερη αληθινή ζωή (*1).
Οι άνθρωποι λαμβάνουν μέρος σε αυτή τη μάχη προσκείμενοι στο ένα από τα δύο μέτωπα. Από την μία πλευρά βρίσκεται ο ευγενικός και ειλικρινής άνθρωπος: ο άγιος, ο ήρωας και ο καλλιτέχνης, ο οποίος είναι κύριος του εαυτού του και αναζητεί την πνευματική τελείωσή του· και από την άλλη βρίσκεται ο  πονηρός, ο δειλός, ο κακόμοιρος ανίκανος που αναζητεί την εσωτερική αυτο-επιβεβαίωσή του. Η Παράδοση βοηθάει τον άνθρωπο προκειμένου ν' ανακαλύψει την αληθινή συνείδηση και αξία του· του επιτρέπει να αφυπνιστεί η μεταφυσική ουσία του και να περαιώσει την υπερφυσική αποστολή του μέσα από τις ενέργειές του στην καθημερινή ζωή. Ο άνθρωπος πρέπει να αισθανθεί την απόλυτη απέχθεια για το ψεύδος: πρέπει να αποδειχτεί πιστός και υπεράνω όλων των ταπεινών και ιδιοτελών ενδιαφερόντων του, κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να διαφυλάξει την υψηλή αξία του, με αγάπη προς το ουσιώδες, σε συνδυασμό με την ικανότητα να αφιερωθεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ενέργειας.Συνεπώς είναι λίαν απαραίτητο ν' αναζητηθεί μία νέα τροπή του πνεύματος και να διεξαχθεί αυτό που η Παράδοση επιτάσει, με τον όρο 'Μεγάλος Ιερός Πόλεμος': η εσώτερη μάχη εναντίον του εχθρού που ενεδρεύει εντός του κάθε ανθρώπου. Πρόκειται για έναν άυλο αγώνα βάθους, στον οποίο το άτομο καλείται ν' αντιπαλέψει την απληστία, την οργή, τον φόβο, την δειλία και το ένστικτο. Συνεπώς η ζωή εξελίσσεται σ' έναν ατέρμονο αγώνα μεταξύ των πνευματικών δυνάμεων και των αντιθετικών σ' αυτές: ανάμεσα στις ηλιακές δυνάμεις και τις σκοτεινές δυνάμεις του χάους και του υλισμού. Ο Μεγάλος Ιερός Πόλεμος διεξάγεται ανάμεσα στην Ηλιακή υπόσταση του ανθρώπου, που είναι ο εαυτός, ενάντια σε οτιδήποτε απλά πολύ ανθρώπινο, ασθενικό κι έρμαιο των παθών: το Εγώ. Ο Μικρός Ιερός Πόλεμος, αντ' αυτού, διεξάγεται εναντίον των εξωτερικών εχθρών: των βαρβάρων, εκείνων που δεν ανήκουν στην κοινότητά κάποιου. Ο Μικρός Ιερός Πόλεμος, αντ' αυτού, είναι καθαρτήριος (*2), το οποίο είναι σαν να πούμε: ευνοεί την ανάδυση ενός εσωτερικού εχθρού. Τα δύο αυτά μονοπάτια πρέπει να γίνουν ένα: αυτός που βιώνει τον Μεγάλο Πόλεμο μέσα από τον Μικρό Πόλεμο, θ' αντιπαρέλθει την 'επιθανάτια κρίση' τιθασεύοντας ο ίδιος τον ίππο του εσωτερικού εχθρού του και το ένστικτό του προς την αυτοσυντήρησή του. Από τη στιγμή που ο φόβος, η επιθυμία και η ανησυχία έχουν υπερπηδηθεί, ο άνθρωπος καθίσταται απελευθερωμένος απ' όλα τα ένστικτα και τις θλίψεις. Ένα κείμενο από την Ανατολή, το ερμηνεύει ως εξής: 'Η ζωή είναι σαν ένα τόξο, το Απόλυτο είναι ο στόχος: κανείς πρέπει να πετύχει το Απόλυτο με τον ίδιο τρόπο που το βέλος πλήττει τον στόχο του (*3). Με τον ίδιο τρόπο το μονοπάτι του πολεμιστή και το ασκητικό ιδεώδες συναντώνται: ο πόλεμος από εκεί κι έπειτα δεν είναι μία απλή επίδειξη ισχύος και καταστροφική βία, τουναντίον μεταρσιώνεται σε μία αυτενέργεια αγάπης και αφοσίωσης, μία αυτοπειθαρχία και μία στάση ζωής που εδράζεται πάνω στις αξίες της αλήθειας, της δικαιοσύνης, της ευθύτητας, της τιμής και της πίστης.Η ζωή στη γη είναι ένας πόλεμος, 'η ζωή είναι μία στρατιωτική θητεία πάνω στη γη': αυτό δεν μπορεί παρά να είναι το μότο όσων στρέφονται στην Παράδοση, ως οδηγού προσηλώσεώς τους στην υπεροχή του δικαίου, την τάξη και την ιεραρχία· εκείνων που επιλέγουν τον ουρανό αντί της γης, την ημέρα αντί της νυκτός, την οικογένεια και το κράτος έναντι της μιγαδικής ασυδοσίας, το αίμα και την φυλή έναντι της εξισώσεως. Συνεπώς η Παράδοση προορίζεται στην διαφύλαξη και την ιδιαίτερη ταυτότητα του εκάστοτε λαού (*4), η οποία πρέπει διαρκώς να εμπλουτίζεται.
Η Υπονόμευση, εξ αντιθέτου, δεν αντικατοπτρίζει άλλο από την λήθη: την απώλεια της ταυτότητος, και την διάρρηξη οποιασδήποτε σύνδεσης με το παρελθόν κι οποιαδήποτε μελλοντική προοπτική. Ο άνθρωπος της Παράδοσης οφείλει πάντοτε να επιδιώκει την προάσπιση της ιερής αυτής τάξεως, πασχίζοντας μ' όλη του την δύναμη ώστε ν' αντιταχθεί στο χάος και την αδικία.


Σημειώσεις-Παραπομπές:


(*1) Julius Evola: 'Εξέγερση κόντρα στον σύγχρονο κόσμο'.

(*2) Ο όρος 'κάθαρσις' έχει ελληνική ρίζα.

(*3) Markandeya Purana, 42-7-8. (O Evola μνημονεύει το ίδιο χωρίο στο έργο 'Εξέγερση ενάντια στο σύγχρονο κόσμο'. Μία πίο πιστή μετάφραση αυτού είναι η εξής: 'Η ζωή είναι το τόξο του Βράχμα, η ψυχή του βέλους', ο Βράχμα είναι ο μεγαλειώδης στόχος'. Πρέπει να γίνει διάτρητος απ' τον ενάρετο άνθρωπο· πρέπει να ενωθεί με τον Βράχμα, καθώς το βέλος γίνεται ένα με τον στόχο. (Μετάφραση: F.Eden Pargiter, Calcutta, The Asiatic Society, 1904).


(*4) H λέξη 'λαός' χρησιμοποιείται προκειμένου να περιγράψει τους κατοίκους μίας γεωγραφικής ή πολιτικής περιοχής, οι οποίοι διακρίνονται για το ομόγλωσσον, το ομότροπον και το ομόθρησκον. Η παραδοσιακή ερμηνεία αυτής της λέξεως, εντούτοις, είναι πολύ διαφορετική. Η έννοια 'λαός', όπως το 'έθνος', αποκτά βαρυσημαντότητα κι αντικατοπτρίζει μία ανώτερη ιεραρχική τάξη από τη στιγμή που  εκπληρώνεται εντός ενός ιεραρχικού οργανικού κράτους. Μονάχα υπό την σκέπη του παραδοσιακού κράτους ο λαός-ως φυσική και πνευματική προέκταση του γένους-μεταρσιώνεται σε κάτι ανώτερο από μία απλή βιολογική οντότητα. Αξίζει να παρατεθούν εδώ τα λόγια του Evola: 'Το ιδανικό μας πρέπει να είναι όπως αυτό της πρωτοπατρίδος. Αυτό που μετράει δεν είναι αν μοιραζόμαστε την ίδια πατρίδα ή την ίδια γλώσσα, αλλά ότι μοιραζόμαστε το ίδιο ιδανικό. Αυτό είναι το βασικό εφαλτήριό μας. Στην κολλεκτιβιστική υπόσταση του έθνους...αντι-παραθέτουμε μία τάξη ανθρώπων που είναι πιστοί στις αρχές μίας ανώτερης εξουσίας και νομιμότητος, αρχές που πηγάζουν από το ιδανικό μας'. Μ' αυτό τον τρόπο οραματιζόμαστε τον λαό: ένας λαός αποτελούμενος από Θεματοφύλακες της Παράδοσης.Πηγή: 'A Handbook of Traditional Living', Arktos Publishing, 2010. Part One: 'The World of Tradition', Chapter 9: 'Holy War'.Για όσους ενδιαφέρονται το βιβλίο βρίσκεται στην αγγλική και σε μορφή .pdf εδώ:
https://vk.com/doc257003332_337092774?hash=e597ca6fbe6b581948&dl=e0ee07b107dda26c8c

Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2016

Δράσεις και ανακοίνωση για την στέγη ''Ελλήνων'' - ''αστέγων'' στον Βοτανικό / Κεντρική Διοιήκηση

Συναγωνιστές της οργάνωσης πραγματοποίησαν δράσεις στον Βοτανικό (και στους γύρω δρόμους)και ειδικά στην ''στέγη αστέγων΄΄που είναι μόνο για Έλληνες τουλάχιστον έτσι όπως το διαφημίζουν: Mε πραγματική μας λύπη έχουμε να πουμε τα εξής ..

ΟΙ Α.Μ.Ε. / C18 / Εθνικοσοσιαλιστική οργάνωση Ολική Αντίσταση / Inferno N.S. και όλοι οι αγωνιστές του δρόμου για την λευτεριά της πατρίδας και της διάδοσης του Ριζοσπαστικου μαχητικού Εθνικισμού, περιμέναμε πολύ καιρό ώστε να ξεδιαλύνουμε το τοπίο ώστε να δηλώσουμε την στηριξή μας ή ΟΧΙ στο συγκεκριμένο εγχείρημα και διαπιστώσαμε ότι ΔΥΣΤΥΧΏΣ δεν είναι και τόσο αθώο όσο παρουσιάζεται, να τονίσουμε ότι δεν ξέρουμε πως ξεκίνησε και αν είχαν αγνά πατριωτικά κίνητρα, αλλά την καπέλωσαν διάφορες οργανωσούλες με νεοκομματικές βλέψεις και γυρολόγοι τσαρλατάνοι απογοητευμένοι που δεν τους έδωσαν κομματικές καρέκλες προσπαθούν να εκμεταλευτούν Έλληνες συνανθρώπους μας που είναι στο έλεος της Καπιταλιστικής κρίσης απο τους Διεθνής τοκογλύφους για να κάνουν το ΄΄δικό τους'' κομμάτι... Για τον λόγο οι δράσεις που έγιναν ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ώστε να μην καπελωθεί απο την οργάνωση μας αλλά για να δούμε τι γίνεται στην περιοχή..

Εξάλου ολόκληρο το λιμάνι του Πειραιά και το κέντρο της Αθήνας είναι γεμάτο με Έλληνες άστεγους μπορούμε να δώσουμε την βοηθειά μας εκεί μέχρι να βρεθεί κάτι αγνό εθνικιστικό και πατριωτικό χωρίς σκοτεινά κομματικά κίνητρα


Οι ΑΜΕ καλούμε τον κόσμο τον δικό μας, τους υποστηρικτές μας, τα μέλη μας ΝΑ ΜΗΝ πέσουν στην παγίδα και να προσέξουν την συγκεκριμένη στέγη και να μην βγάλουν άθελα τους και άλλους κομματικούς καρεκλοκένταυρους και ειδικότερα με ΔΙΑΣΠΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ ''ΜΑΧΗΤΕΣ'' .. Είμαστε αντίθετοι με όλο αυτό, δεν θα στηρίξουμε αυτούς που δεν μόχθησαν για τον αγώνα, δεν θα στηρίξουμε αυτούς που το 2010 καρφώσαν σε αστυνομικα τμήματα συναγωνιστές μας, δεν θα στηρίξουμε αυτούς που αν τους βγάλεις το καλώδιο του internet τελειώνει και ο ''αγώνας'' τους, δεν θα στηρίξουμε αυτούς που δίνουν πληροφορίες σε αριστεροαναρχοδημοσιογράφους..


ΥΓ.1 ΕΑΝ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ επειδή ξέρουμε ότι μπορεί να άρχισε όλο αυτό απο έφεδρους αξιωματικούς και ξαναλέμε ΕΑΝ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ οι έφεδροι αξιωματικοί πετάξουν με τις κλωτσιές ''νεοκομματόσκυλα'' και εθνικορουφιάνους (δημοσιογράφους κτλ κτλ κτλ) τότε οι ΑΜΕ και όλες οι οργανώσεις που στηρίζουν την οργάνωση θα στηρίξουν την στέγη του βοτανικού χωρίς διαφήμιση, χωρίς φαμφάρες, χωρίς μπλα μπλα μπλα, αλλά έτσι όπως ταιριάζει σε Έλληνες Εθνικιστές, ΤΙΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΚΑΡΊΣΙΑ και ένα πράγμα που τόσα χρόνια έχουν οι ριζοσπάστες εθνικιστές είναι η συνέπεια των λόγων και των πράξεων τους

ΥΓ2. Επειδή γράφτηκε σε εμετικό site ότι οι Α.Μ.Ε. έχουν σχέση με αυτό δηλώνουμε ότι δεν είχαμε δεν έχουμε και απο ότι βλέπουμε ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ σχέση με αυτό το ''εγχείρημα''

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ 'ΣΦΑΓΗ ΤΗΣ ΣΡΕΜΠΡΕΝΙΤΣΑ' / Σύντροφοι και συντρόφισσες από Ξάνθη


Όλοι οι Έλληνες πρέπει να παρακολουθήσουν το οπτικοακουστικό υλικό της ομιλίας του εξαιρετικού Έλληνα Κυριάκου Καθάριου, ο οποίος σε μία πολύ εμπεριστατωμένη ομιλία διαλύει τα ψεύδη γύρω από την 'σφαγή'. Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται ότι οι Μουτζαχεντίν, οι ιδεολογικοί προπομποί των περιβόητων τζιχαντιστών βρίσκονταν-βρίσκονται όπως γνωρίζει ο καθένας πια, σε άμεση συνενόηση με διάφορους σκοτεινούς μηχανισμούς που εδρεύουν στις ΗΠΑ, ώστε να υπάρξει μουσουλμανική διείσδυση στην Βαλκανική και την Ευρώπη. Και κανείς δεν είναι αφελής, να πιστέψει ότι όλα αυτά γίνονται για να εδραιωθούν οι μουσουλμάνοι και να αποκτήσουν δύναμη. Αποτελούν κρέας για τα κανόνια, και όπως αποκαλύπτει ο Καθάριος, οι Μουτζαχεντίν δεν δίστασαν να εξοντώσουν τα αδέλφια τους για να πετύχουν μία πολιτική νίκη, ικανοποιώντας τα προσυμφωνηθέντα με τους Αμερικανούς. Οι μουσουλμάνοι αποτελούν έναν στρατό κατοχής που διοικείται από τους σιωνιστές. Οι Σιωνιστές τους χρησιμοποιούν, ανέκαθεν οι σιωνιστές θέτουν ως εμπροσθοφυλακή άλλους για λογαριασμό τους, για να επιβληθούν στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, ενισχύοντας τον αστυνομικό ρόλο του κράτους, προωθώντας τον απόλυτο έλεγχο των πολιτών. Και όπως αναφέρεται στα 'Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών', όταν πια θα έχουν πετύχει τους σκοπούς τους, οι λαοί θα ξυπνήσουν στον κόσμο της Σιών. Ό,τι συμβαίνει στις μέρες μας, οι αλλαγές έρχονται αργά και σταθερά, δίχως οι λαοί να αντιλαμβάνονται προς τα που οδεύουν. Όπως έλεγε ο αναρχοκομμουνιστής Κροπότκιν, οι μικρές εξεγέρσεις υποσκάπτουν λίγο-λίγο τα θεμέλια του κράτους. Αυτή είναι η εβραϊκή συλλογιστική εν γένει. Μικρές και αθόρυβες μεταβολές στην ζωή των λαών. Οι απότομες μεταβολές προκαλούν ανάλογες αντιδράσεις από μέρους των λαών.


https://www.youtube.com/watch?v=UTJEC88UeKQ


Ιδιαίτερα σημαντική η αναφορά του ομιλητή στις 'αντιφασιστικές-
αντιρατσιστικές' κουστωδίες που χρηματοδοτούνται από τον George Soros, οι οποίοι εδώ και αρκετά χρόνια διεξάγουν μία βρώμικη προπαγάνδα σε βάρος τόσο των Ελλήνων εθελοντών, όσο και των Σέρβων που δαιμονοποιήθηκαν όσο λίγοι για τα υποτιθέμενα εγκλήματά τους. Όπως συνέβη με την περίπτωση Σιμόν Βίζενταλ, ο διάσημος διώκτης των Εθνικοσοσιαλιστών στην μεταπολεμική εποχή, επιχειρείται στήσιμο λαϊκών δικαστηρίων και στοχοποίηση ανθρώπων. Στην Ελλάδα, ορισμένα από τα διασημότερα καθίκια που 'ξέθαψαν' το όλο ζήτημα, δεν είναι άλλοι από τους λασπολόγους συντάκτες του Ιου, οι οποίοι μεταπήδησαν από την 'Ελευθεροτυπία' στην 'Εφημερίδα των Συντακτών' και κρύβονται πίσω από την 'ερευνητική ομάδα' που διαχειρίζεται το ιστολόγιο 'XYZ Contagion'. Η πρακτόρευση σε όλο της το μεγαλείο, αν λάβει κανείς υπ' όψιν του πως πολλά από τα στοιχεία προέρχονται από κατ' ιδίαν συνομιλίες με αποσκιρτήσαντες από τον 'εθνικιστικό χώρο', τους οποίους, όλως τυχαίως, τους προσέγγισε η ομαδούλα. Αυτή η συμμοριούλα αριστερών καθικιών που διατηρεί ανοικτή γραμμή επικοινωνίας και συνεργασίας με διάφορες αντιφασιστικές ομαδούλες, ανταλλάσσοντας στοιχεία και ρουφιανιές σε τακτική βάση (υπό την αιγίδα του Υπ.Εξ της Γερμανίας και συνεπώς υπό την επιτήρηση και αρωγή των μυστικών υπηρεσιών της), δεν έχει κληθεί ΟΥΤΕ 1 ΦΟΡΑ, από μία εισαγγελική αρχή για να λογοδοτήσουν για την προέλευση των στοιχείων κατηγορίας που οδηγούν σε αξιόποινες εγκληματικές πράξεις, δεδομένου ότι αποτελούν προϊόντα υποκλοπής, όπως υποκίνηση σε μίσος και βιαιοπραγίες κατά πολιτών κατόπιν των δημοσιεύσεών τους, και πολλές άλλες κατηγορίες που προκύπτουν εύκολα από μία αξιολόγηση του υλικού που διαδίδουν τόσο στον τύπο όσο στο διαδίκτυο. Ας μην κοιμούνται ήσυχοι, λοιπόν, διότι και εμείς διατηρούμε το αρχείο μας, συγκεντρώνουμε στοιχεία για τα έργα τους, τα οποία θα αξιοποιηθούν με τον πρέποντα τρόπο στο μέλλον. Και όπως πολλάκις έχει συμβεί στην ιστορία, σε διαφορετικές εποχές και με διαφορετικούς όρους, οι κατήγοροι βρίσκονται κατηγορούμενοι και αποκαθίσταται η δικαιοσύνη. Κάποιοι που σήμερα ενορχηστρώνουν σκευωρίες, θα φυγαδευτούν στη Γερμανία, αποδεικνύοντας περίτρανα πως είναι το ίδιο προστατευόμενοι με τον Χριστοφοράκο της Siemens, όπως οι ρουβικώνιοι που εισβάλλουν με χαρακτηριστική ευκολία στα γραφεία της Siemens, επειδή πολύ απλά κάποιοι τους άνοιξαν την πόρτα. Ας προσέχουν όλοι...διότι κανείς δεν θέλει το κακό τους...

Το Κοσσυφοπέδιο ανήκει στη Σερβία και η Μακεδονία είναι Ελληνική! Οι γενοκτονίες και τα ολοκαυτώματα ορίζονται από τους νικητές, δεν γίνονται αποδεκτά επί του συνόλου από την ιστορία. Η ιστορία γράφεται από τους νικητές και για εμάς τίποτα δεν τέλειωσε, ώστε να θεωρηθεί τετελεσμένο για τον ιστορικό του μέλλοντος. Αντιθέτως, πολλά θα γραφτούν και θα ξαναγραφτούν από την αρχή.


ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕΦ!

ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ ΚΟΣΤΟΣ!


ΥΓ: Πολλοί εκ των Ελλήνων εθελοντών προέρχονταν από την Θράκη. Αντιλαμβανόμενοι πρόωρα το μέλλον για τον ιδιαίτερο τόπο τους, έδρασαν καταλλήλως. Η Θράκη εδώ και αιώνες βγάζει παλικάρια!

Σύντροφοι και συντρόφισσες από Ξάνθη

Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

Μαχητικός Πυρήνας Μακεδονίας: η Θεσσαλονίκη ανήκει στους Έλληνες Εθνικιστές

Είμαστε η άμμος στα γρανάζια της καπιταλιστικής μηχανής

Μαχητές πόλεων

Τσίπρα προδότη

Σάββατο, 6 Αυγούστου 2016

Όταν η Ιστορία των δράσεων μας κάνει κύκλους .... Καλλιθέα μεριά

Παιδί μεγαλογιατρού, Αναρχικός με καπιταλιστικές τσέπες.. Αυτός είναι ο χώρος τους, αυτοί είναι οι (Α)ναρχικοί

Ζήτω η αυτόνομη Βόρειος Ήπειρος